nnn
czech russian
Racyklace Caudete

Domů

Recyklaci stavebních odpadů provádíme mobilní drtící jednotkou českého výrobce RESTA 710x500 a třídičkou stejného výrobce RESTA TK6.

V roce 2008 byl v Břeclavi, městské části Poštorná v bývalém areálu MND zvaném MUNA, zbudován Recyklační dvůr společnosti Recyklace Příborský s.r.o. za účelem příjmu stavebního odpadu a jeho následného zpracování.

Pořízení technologií v oblasti využití druhotných surovin ve společnosti CAUDETE s.r.o